Skip to main content

Dil Eğitimi

Almanya Federal Hükümet tarafından çıkarılan Göç Yasası’na göre Almanya’da çalışabilmek için icra edeceğiniz meslek dalı için asgari düzeyde yeterli olacak Almanca Dili Eğitim seviyenizi tamamlamış (A1, A2, B1, B2, C1) ve Almanya tarafından tanınan Dil Yeterlilik sınavlarında ( Goethe, Telch vb.) başarılı olmanız gerekmektedir.

HR-IBC olarak adaylara hem yüz yüze hem de online olarak Almanca Eğitimleri vermekteyiz.
Aday dilerse kendi imkanları ile eğitimlerini tamamlayacağı gibi, dilerse de HR-IBC aracılığıyla da eğitimlerini tamamlayabilir.

Vize İşlemleri

Adayın HR-IBC ile sözleşme imzalamasından sonra;
• Adayın Cv’si (Almanca tercüme)
• Adayın Diploması/Uzmanlık Belgesi/Yeterlilik Belgesi
• İş Sözleşmesi
• Mesleğe dair beyan formu
• Mükerrer vize başvurusu yapılmadığına dair beyan formu (tarafımızca doldurulup adaya imzalatılacaktır)
• Vollmacht (tarafımızca doldurulup adaya imzalatılacaktır.)

• Evrakları ile birlikte HR-IBC tarafından aday için Yabancılar Dairesi’ne vize başvurusu yapılır.
• Vize başvurusu HR-IBC tarafından ZFE aracılığı ile takip edilecektir.
• Yabancılar Dairesi başvurusuna paralel olarak (aynı zaman zarfında) Anerkennugsrelle’na Antrag formu verilir. Bu kurum değerlendirmeyi 4 ila 6 ay arasında tamamlamaktadır.
• Başvurunun kabulü halinde adaya Almanya’daki otoriteler tarafından “ön onay” verilir.
• Ön onaylı dosya dijital olarak konsolosluğun sisteminde yerini alır.

Ön onayını alan aday için idata aracılığıyla konsolosluktan HR-IBC tarafından vize randevusu alınır.

Denklik İşlemleri

Adayın Türkiye’den mezun olduğu okulun diplomasının Alman Eğitim sisteminde de karşılığının olması için Denklik Başvurusu yapılması gerekmektedir.

Farklı meslek guruplarına göre kısmi denklikte verilmekle birlikte adayın mesleğini Almanya’da tam olarak icra edebilmesi tam denklik alması gerekmektedir.

whatsapp