Skip to main content

KVKK Sözleşmesi ve Aydınlatma Metni

Çalışan Açık Rıza Metni

Şirket tarafından “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Çalışanlara İlişkin Aydınlatma Metni’’ ile bilgilendirildim.
Açık rıza vermem halinde, açık rızamı her zaman geri alabileceğimi, bu durumda talebimi size aydınlatma metninde tarafıma sunulan yollardan biri ile iletebileceğimi, başvuru şekli ile ilgili daha detaylı bilgi almak için /https://hr-ibc-turkey.com/ internet adresinden temin edebileceğim“ilgili kişi bilgilendirme metni”ni inceleyebileceğimi biliyorum.

(Lütfen rıza verdiğiniz sürecin sonundaki alanı imzalayınız. Burada vereceğiniz rıza(lar), yalnızca özgür iradenize bağlı olarak alınmakta olup rıza vermemeniz iş sözleşmesinin kurulmasını ya da ifasını etkilemeyecektir.)

 

İşe girişim sırasında herhangi bir sabıkamın olup olmadığını ispat edebilmek amacıyla adli sicil kaydımın işlenmesine,

Kişisel sağlık verilerimin (Kan grubu, Kullanılacak Cihaz ve Protezler, Kalıtsal ya da Kronik Sağlık Bilgileri, Engellilik Durumuna ait Bilgiler (Sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi), Kişisel Sağlık Bilgileri, İşe Giriş Aşamasında: Akciğer Radyografisi, Solunum Fonksiyon Testi, İşitme Düzey Testi, EKG, Hepatit ve HIV Tetkikleri, Tam Kan Sayımı, SGOT ve SGPT, Üre, Kreatinin, Açlık Kan Şekeri Bilgileri, İşe Giriş ve Periyodik Muayene Formları, Tetanos Aşısı Takip Kartı Bilgileri, Sağlık ve Doğum İzni Bilgileri, İş sözleşmesi sırasında meydana gelebilecek iş kazası ve meslek hastalığı bilgisi, Meslek Hastalığı Tanısı ve Şüphesi Bilgileri, Hamilelik Raporu Bilgileri, Salgın Hastalık Bilgisi, İş Kazası ve Meslek Hastalığına Bağlı Yaralanma ve Ölüm Bilgisi) izin süreçlerimin yürütülebilmesi, ilgili imkan, hak ve menfaatlerden faydalanabilmem ve ilgili resmi mercilere bildirimlerin yapılabilmesi, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemlerin alınması/aldırılabilmesi amacıyla şirket tarafından işlenmesine,

Çalışan Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu

Tarafımızca işlenecek kişisel verilerinize ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla HR IBC TURKEY EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 

Kimlik Verisi

Adı soyadı, TC Kimlik numarası, Nüfus Cüzdan Seri No/ Sıra No, Pasaport Numarası, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Yaş, Baba Adı, Anne Adı, Medeni Hal, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer, Uyruk/Vatandaşlık Bilgisi, Cinsiyet, İmza, T.C kimlik kartı bilgileri, Pasaport Bilgiler, Sürücü Belgesi Bilgileri, Sosyal Güvenlik No/Sicil No/Kurum Sicil No

 

İletişim Verisi

Adres, Elektronik Posta Adresi, Telefon Numarası Bilgisi,

 

İşlem Güvenliği

IP Adres Bilgisi, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, MAC ID Bilgisi, Mail trafiği izleme bilgisi, Erişim Yetkileri Bilgisi, Zimmetlenen PC Kullanıcı Adı, Zimmetlenen PC numarası,

 

Aile Bireyleri ve Yakını Verisi:

Kişisel Veri İlgilisinin Eşi ve Çocukları ile Mükellefle Birlikte Oturan veya Mükellef Tarafından Bakılan Çocukların Kimlik Bilgileri, Eğitim Bilgileri, Meslek Bilgileri, Kişisel Veri İlgilisinin Eşi ile ilgili Çalışma ve Gelir Durumu Bilgileri, Acil durumda iletişime geçilebilecek kişinin bilgileri (Adı soyadı, cep telefonu numarası),

 

Lokasyon

Bulunduğu Yerin Konum Bilgileri / GPS Verisi (Araç Takip Sistemi Bilgileri)

 

Özlük

Bordro / Maaş / İkramiye/ Prim Bilgileri, Nüfus Kayıt Örneği Bilgileri, İkametgah Belgesi Bilgileri, Özgeçmiş / CV bilgileri, Sosyal Güvence Bilgileri (Özel Sigorta Dahil), İzin/Fazla Çalışma/Devamsızlık/Kıdem Süresi Bilgileri, İşe Başlama ve İşten Ayrılış Tarihleri, İstihdam Yeri Bilgisi, Performans Değerlendirme Raporları, Şirket Adına Yapılan Seyahatler/Katılınan Top. İlişkin Bilgiler, Araç Kullanım Bilgisi, Emeklilik Bilgisi ve Emekli Tahsis Numarası, Çalıştığı Firma Bilgisi, İş Kazası /Olay Bilgi Formu Bilgileri, Görev / Pozisyon / Meslek, Beden Ölçüsü Ve Ayakkabı Numarası, İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgesi Bilgileri, Bireysel Emeklilik Sistemi Sözleşme ve Prim Bilgileri, Çalışma Belgesi Bilgileri, İşten Ayrılış Dayanak Belge Bilgileri, Eşya Zimmet Formu Bilgileri, Araç Zimmet Formu Bilgileri KKD Eşya Zimmet Formu Bilgileri, Katıldığı Eğitimler Bilgisi (Teslim Alanın Adı Soyadı, Görevi, Araç Plakası, Araç Cinsi, Araç Şasi Numarası, Araç İçi Ekipmanlar, Ehliyet Numarası), Görev Teslim Formu ve Görevlendirme Formu Bilgileri. Araç Teslim Formu Bilgileri, Meslek Odası Kayıt Belgesi

 

Mesleki Deneyim

Diploma Bilgileri, Görev / Pozisyon / Meslek ,Eğitim Bilgileri, Kurs, seminer ve eğitimler, Meslek İçi Eğitim Bilgileri, Meslek İçi Eğitim Başarı Bilgisi, Sertifikalar, Meslek Tecrübesi Bilgisi, Mesleki Yeterlilik Belgesi Bilgileri, SRC Belgesi Bilgileri, Yabancı Dil Bilgisi, Araç Kullanım Bilgisi, İş Deneyimleri (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı),

 

Hukuki İşlem

Adli Makamlarla Yazışmalarda Kullanılan Bilgiler, Dava Dosyalarındaki Bilgiler, Yasal Takip Bilgisi, Çalışan Ücreti Üzerindeki Yasal Kesinti Bilgisi, İhtarname, İhbarname, Fesihname, hukuki talep vs bildirimler, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Talep Edilen Bilgiler ve Yazışmalar, Arabuluculuk Süreçlerindeki Belgelerde Bulunan Bilgiler, Vekaletname ve Temsil Belgesi Bilgileri, Araç Teslim Formu Bilgileri

 

Fiziksel Mekan Güvenliği

CCTV Kamera Kayıtları

 

Risk Yönetimi

Teknik, Ticari, İdari Risklerin Yönetilmesi İçin İşlenen Veriler, İç ve Dış Denetim ve Teftiş Kayıtları ve Raporlar, Talep ve Şikayetlerin Raporlanması, Değerlendirilmesi, Şirket – Şirket Çalışanlarını -Şirket Hissedarlarını Etkileme Potansiyeli Olan Olaylarla İlgili Toplanan Veriler,
Araç ve Ekipman Kullanımından Kaynaklanan Risklerin Takibi (Araç Giriş Çıkış Saati, Araç Km’si, Gittiği-Geldiği Yer Bilgisi),

 

Finans

Banka hesap bilgileri, asgari geçim indirimi formu bilgileri, Beyanname (Kurumlar, Muhtasar, KDV, BA, BS, DV ) bilgileri, Asgari Geçim İndirimi Tutarı, Alacak bakiyesi,

 

Görsel ve İşitsel Veri

Fotoğraf, Gerçek Zamanlı Kamera ile İzleme

 

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Adli Sicil Kaydı Belgesi Bilgileri,

 

Kişisel Sağlık Bilgileri

Kan grubu, Kullanılacak Cihaz ve Protezler, Kalıtsal ya da Kronik Sağlık Bilgileri, Engellilik Durumuna ait Bilgiler (Sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi), Kişisel Sağlık Bilgileri, İşe Giriş Aşamasında: Akciğer Radyografisi, Solunum Fonksiyon Testi, İşitme Düzey Testi, EKG, Hepatit ve HIV Tetkikleri, Tam Kan Sayımı, SGOT ve SGPT, Üre, Kreatinin, Açlık Kan Şekeri Bilgileri
İşe Giriş ve Periyodik Muayene Formları, Tetanos Aşısı Takip Kartı Bilgileri, Sağlık ve Doğum İzni Bilgileri, İş sözleşmesi sırasında meydana gelebilecek iş kazası ve meslek hastalığı bilgisi
Meslek Hastalığı Tanısı ve Şüphesi Bilgileri, Hamilelik Raporu Bilgileri, Salgın Hastalık Bilgisi
İş Kazası ve Meslek Hastalığına Bağlı Yaralanma ve Ölüm Bilgisi

 

Kişisel Sağlık Bilgileri

Kan grubu, Kullanılacak Cihaz ve Protezler, Kalıtsal ya da Kronik Sağlık Bilgileri, Engellilik Durumuna ait Bilgiler (Sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi), Kişisel Sağlık Bilgileri, İşe Giriş Aşamasında: Akciğer Radyografisi, Solunum Fonksiyon Testi, İşitme Düzey Testi, EKG, Hepatit ve HIV Tetkikleri, Tam Kan Sayımı, SGOT ve SGPT, Üre, Kreatinin, Açlık Kan Şekeri Bilgileri
İşe Giriş ve Periyodik Muayene Formları, Tetanos Aşısı Takip Kartı Bilgileri, Sağlık ve Doğum İzni Bilgileri, İş sözleşmesi sırasında meydana gelebilecek iş kazası ve meslek hastalığı bilgisi
Meslek Hastalığı Tanısı ve Şüphesi Bilgileri, Hamilelik Raporu Bilgileri, Salgın Hastalık Bilgisi
İş Kazası ve Meslek Hastalığına Bağlı Yaralanma ve Ölüm Bilgisi

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Şirketimiz kişisel verilerinizi aşağıda sayılan amaçlar kapsamında işlemektedir:

– İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
– Hukuk İşlerinin Yürütülmesi,
– Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paket veya yazıların ilgili kişiye teslim edilmesinin sağlanması,
– Acil Durum Yönetimi süreçlerinin Yürütülmesi,
– İzin süreçlerinin yürütülebilmesi, çalışanın ilgili imkan, hak ve menfaatlerden faydalanabilmesi ve ilgili resmi mercilere bildirimlerin yapılabilmesi, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemlerin alınması/aldırılabilmesi amacıyla işlenmesi,
– Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, şirketin kullandığı bilişim sistemlerinin güvenliğinin sağlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
– İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
– Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
– Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
– Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi,
– Şirket Çalışanlar’ının ve Şirket’in iş ilişkisi içerisinde bulunduğu üçüncü tarafların hukuki, ticari ve iş güvenliğinin temin edilmesi,
– Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
– Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatlerin Belirlenmesi Süreçlerinin Yürütülmesi,
– Çalışanların İş Faaliyetlerinin Takibi ve/veya Denetimi
– Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
– Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi,
– İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
– İş Sağlığı ve İş Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
– Saklama ve arşiv faaliyetlerinin Yürütülmesi,
– Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerini Yürütülmesi
– Denetim / Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi,
– Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
– Çalışanlara iş kıyafeti ve kişisel koruyucu ekipman verilebilmesi,
– Ücret Politikalarının Yürütülmesi,
– Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
– Herhangi bir hukuki uyuşmazlık meydana gelmesi halinde delil olarak kullanılabilmesi,
– Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi,
– Çalışanları için İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
– Çalışanlar için Meslek İçi Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi,
– İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,
– Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
– Bina ve tesis yerleşkeleri ve/veya tesisleri ile demirbaşlarının ve/veya taşınır ve kaynaklar ile bireylerin güvenliğinin temini,
– Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
– Şirket içi politika ve prosedürlere uyum sağlanması, iç ve dış denetimlerin yapılması
– İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
– İşten Ayrılmalarla ilgili süreçlerin yürütülmesi,

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesindeki Hukuki Sebepler

Kişisel Verilerinizi KVK Kanunu 5 Ve 6ncı Hükmünün aşağıdaki fıkraları kapsamında işlemekteyiz:

5/2 (a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
5/2 (c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
5/2 (ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
5/2 (d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
5/2 (e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
5/2 (f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
6/2: Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası alınarak işlenmesi,

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz; şirketimizle iş ilişkisinin kurulması ve yürütülmesi süreçlerinde çalışanın kendisi tarafından tarafımıza iletilen belgeler, formlar, sağlık raporu vb. her türlü doküman vasıtasıyla ve çalışanın yöneticisi, sorumlusu vb. yetkili kişilerden yazılı olarak çalışana ilişkin değerlendirmelerinin alınması, şirketimizin bilişim sistemlerinin kullanılması, araç tahsis edilen çalışanların araçlarında bulunan araç takip sistemi kayıtları gibi bir veri kayıt sistemlerinin parçası olmak kaydıyla otomatik olan veya olmayan yöntemlerle elde edilebilmektedir. Aynı zamanda işyerine girişlerde ve ortak alanlarda güvenlik nedeniyle kamera kaydı alınması, Şirket tarafından yalnızca iş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla çalışana tesis edilen bilgisayar, telefon, taşıt, e-posta adresi vb. iletişim ve ulaşım araçlarının gerektiğinde denetlenmesi veya takip edilmesi suretiyle otomatik veya kısmen otomatik sistemler vasıtasıyla, kişisel verileriniz elde edilir.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz;

– Kanuni zorunluluğun ya da hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi yahut bir hak tanınması amacıyla yetkili resmi veya özel kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere,
– Çevre ile İş sağlığı ve güvenliği de dâhil olmak üzere ilgili mevzuatta öngörülen zorunlu eğitimlerin ile işveren tarafından uygun bulunan eğitimlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla eğitim firmalarına,
– Tedarik, satın alma gibi teklif alma-verme ile sözleşme süreçlerinin yönetilmesi amacıyla iletişim sağlanması amacı ile tedarikçi, müşteri ya da diğer özel gerçek veya tüzel üçüncü kişilere,
– Vekaletname, yetki belgesi, muvafakatname vb. düzenlenmesi amacıyla kanunla yetkilendirilmiş ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla söz konusu belgelerin sunulacağı tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile diğer özel gerçek veya tüzel üçüncü kişilere,
– Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla ilgili yargı makamlarına ve danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere,
– İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemlerin alınması/aldırılabilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin alındığı iş sağlığı/güvenliği firmasına,
– Kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılacaktır.

 

İlgili Kişinin Kanun’un 11inci Maddesinde Belirtilen Hakları

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi olarak, KVK Kanunu’nun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesinde (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirttiğimiz yöntemlerden dilediğinizi tercih ederek tarafımıza iletmeniz durumunda talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde talebinizi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Şirketimiz tarafından belirtilen sürede tarafınıza cevap verilmemesi yahut tarafınıza iletilen cevabı yetersiz bulmanız halinde KVK Kanunu’nun 14. Maddesinde belirtilen yasal süreler içerisinde https://sikayet.kvkk.gov.tr/ adresinden Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’na şikâyetinizi iletebilirsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi https://hr-ibc-turkey.com/internet adresinde yer alan Veri İlgilisi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Küçükbakkalköy Mahallesi Barış Sokak Sarıgül Blok No:8-B Ataşehir/İstanbul” adresine kimliğinizi tespit edici belgelerle bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ya da info@hr-ibc.com e-posta adresine elektronik posta yoluyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemlerle gönderebilir veya ilgili formu info@hr-ibc.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Başvuru şekli ve haklarınız ile ilgili daha detaylı bilgi almak için https://hr-ibc-turkey.com/adresinde bulunan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamız” inceleyebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu
HR IBC TURKEY EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ (Şirket”)

Küçükbakkalköy Mahallesi Barış Sokak Sarıgül Blok No:8-B Ataşehir/İstanbul
Telefon: 0532 370 54 39
E-Posta: info@hr-ibc.com
Mersis No: 0293108664700001

whatsapp